wat zij de HEER
luister aandachtelijk naar MIJ
want mijn gedachten zijn hoger dan de mens
de HEER zij wees niet bevreest
kom volg MIJ
U bent de HEREN der HEERscharen
wij kennen de broeders aan de vruchten
weer traag met spreken en snel met luisteren
god is groter in mijn hard
de HEER is de waarheid leven en liefden
elke dag heeft zijn zorgen
vergeet het geen achter u is
alles heeft zijn tijd
ook dit gaat voorbij
kom HEER Jezus kom

the lord shake the tree clean
of dead leaves

to make room for
new leaves


as we are renewed
in the faith of the lord jesus

day by day Hallelujah

Godsvertrouwen in gevaren

1 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,

vernacht in de schaduw des Almachtigen.

2 Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,

mijn God, op wie ik vertrouw.

3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers,

van de verderfelijke pest.

4 Met zijn vlerken beschermt Hij u,

en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht;

zijn trouw is schild en pantser.

5 Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht,

voor de pijl, die des daags vliegt;

6 voor de pest, die in het duister rondwaart,

voor het verderf, dat op de middag vernielt.

7 Al vallen er duizend aan uw zijde,

en tienduizend aan uw rechterhand,

tot u zal het niet genaken;

8 slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen,

en de vergelding aan de goddelozen zien.

9 Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht.

De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld;

10 geen onheil zal u treffen,

en geen plaag zal uw tent naderen;

11 want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden,

dat zij u behoeden op al uw wegen;

12 op de handen zullen zij u dragen,

opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

13 Op leeuw en adder zult gij treden,

jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.

14 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;

Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.

15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;

Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,

Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.

16 Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,

en Ik zal hem mijn heil doen zien.

Godsvertrouwen in gevaren

1 Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,

vernacht in de schaduw des Almachtigen.

2 Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,

mijn God, op wie ik vertrouw.

3 Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers,

van de verderfelijke pest.

4 Met zijn vlerken beschermt Hij u,

en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht;

zijn trouw is schild en pantser.

5 Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht,

voor de pijl, die des daags vliegt;

6 voor de pest, die in het duister rondwaart,

voor het verderf, dat op de middag vernielt.

7 Al vallen er duizend aan uw zijde,

en tienduizend aan uw rechterhand,

tot u zal het niet genaken;

8 slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen,

en de vergelding aan de goddelozen zien.

9 Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht.

De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld;

10 geen onheil zal u treffen,

en geen plaag zal uw tent naderen;

11 want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden,

dat zij u behoeden op al uw wegen;

12 op de handen zullen zij u dragen,

opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

13 Op leeuw en adder zult gij treden,

jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.

14 Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;

Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.

15 Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;

Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,

Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.

16 Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,

en Ik zal hem mijn heil doen zien.

wees niet bang
de heer is altijd bij je
je bent niet alleen
je bent een kind van de heer
je ben van de koning zelf zijn eigendom
de heer laat je nooit vallen hij is god
je bent geestelijk gezet in de hemel
ga naar de troon der genaden
hij hoort je smarten
hij weet wat je denkt
zelfs de haren op je hoofd zijn geteld
wat wil n mens nog meer
heilig is zijner naam
hij zit op de troon en lacht
wees niet bang wat er om je heen gebeurt hij is bij je
hij vertroost
hij is rechtvaardig en goed
hij is onze god
hij wandeld met je mee
hij is trouw aan zijner woorden
wees niet bang
je loop in zijn licht haleluja amen


de levende hoop
ja wij hebben hoop in christus jezus
hij heeft alles volbracht
in zijn geloof is het leven
wij zijn over winnaars in christus
wij blijven krachtig in zijn woord
wij zijn vrij gemaakt
wij zijn overwinnaars
als je bedroeft ben
ga naar de troon en ja schreeuw het uit
de heer hoort alles
hij kent je denken
sta op broeders sta op en kijk omhoog
hij is nader
hij is bij je  haleluja amen amen


sta op
jezus komt
wees niet bang wat komen gaat
want je weet de woorden gods
kijk omhoog
jezus maakte mij vrij
we zijn konings kinderen
we zijn geestelijk gezet in de hemel
daar waar christus is
hij zit aan de rechterhand van god
hij is de koning
laat alles gebeuren naar zijner wil
zijn wil zal gebeuren
zijn woorden zijn recht
wij hebben de here koning der koningen haleluja amen amen


sta op
jezus is mijn kracht
jezus is mijn herder
jezus is god
jezus is bij mij
jezus is de alfa en de omega
jezus maakte mij vrij
jezus is koning der koningen
jezus is het levende woord
jezus is het licht
komt tot HEM
hij is vol liefde
kom zoals je bent
hij is de deur
hij geeft je het levende water
verheug je
lach en dankt de heren
sta op en wandel met hem
hij geeft je de rust
hij draagt het juk
neem de heren aan als je persoonlijke verlosser
hij is het licht het leven en de waarheid
zijn woorden zijn rechtvaardig
  de heer zit op zijn troon en lacht
wees niet bang
wees goet voor anderen
wees langzaam met uw woorden
luister naar zijn stem
sta op broeders sta op want de heer komt
wij hebben de levende beloften
wij zijn kinderen en worden tot zonen gestelt
wij gaan naar de heer soedig
sta op en kijk omhoog want de heer is nabij
weer verheugt
dank u here JEZUS
voor wat u voor ons heeft gedaan
wij zijn veilig onder uwer bloed
dank u heer voor de adem die u ons geeft
dank u heer voor de woorden die u ons geeft
dank u heer dat u ons vernieuwt dag bij dag
dank u heer voor het eeuwigeleven dat wij hebben gekregen door u bloed
dank u heer ik maak u grood
dank u heer ik houw van u
dank u heer u bent waarlijk heilig
amen amen amen